Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

Actualment, l'Observatori de l'Ebre fa ús de la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya per fer publics tota mena de concursos públics relacionats amb serveis, obres i subministraments.

Per trobar tota la informació sobre els contractes del sector públic que gestiona actualment l'Observatori de l'Ebre, pot accedir a la següent adreça web:

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'OBSERVATORI DE L'EBRE