Actualment, l'Observatori de l'Ebre fa ús de la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya per fer publics tota mena de concursos públics relacionats amb serveis, obres i subministraments.

Per trobar tota la informació sobre els contractes del sector públic que gestiona actualment l'Observatori de l'Ebre, pot accedir a la següent adreça web:

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'OBSERVATORI DE L'EBRE