La persona contractada té com a missió treballar en les tasques que l’Observatori de l’Ebre té assignades dintre del projecte Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities (PITHIA-NRF) (INFRAIA-02-2020, ID 101007599) (https://www.pithia-nrf.eu/).


Data límit per presentar candidatures: 20 de febrer de 2023 a les 16:00.