Aquestes dades han estat validades per personal d'AEMET i de l'Observatori de l'Ebre

 

Resum Novembre / 2017
Temp. Max. (ºC) Temp. Min. (ºC) Temp. Max. Mitja (ºC) Temp. Min. Mitja (ºC) Precip. acumulada (l/m2)
24.2 (2017-11-02)
3.6 (2017-11-16)
20.4 10.1 8.5
 
Registres de Novembre / 2017
Data Tmax (ºC) Tmin (ºC) T18h (ºC) Precipit. (l/m2) Màx. vent (Km/h) Hores sol
2017-11-01 23.3 15.5 19.0 0.0 31.0 5.2
2017-11-02 24.2 12.4 18.6 0.0 26.3 2.8
2017-11-03 23.8 11.6 19.0 0.0 27.4 4.9
2017-11-04 24.1 14.0 14.4 8.5 34.9 2.5
2017-11-05 19.1 13.3 15.2 0.0 75.6 8.2
2017-11-06 18.0 10.1 13.0 0.0 71.3 8.3
2017-11-07 19.5 9.2 12.0 0.0 58.3 9.3
2017-11-08 15.6 10.6 13.2 0.0 74.9 1.1
2017-11-09 17.4 9.1 13.2 0.0 63.0 8.1
2017-11-10 20.0 10.7 16.8 0.0 56.9 7.0
2017-11-11 21.9 14.2 17.8 0.0 61.9 8.5
2017-11-12 22.6 15.3 18.4 0.0 95.8 9.3
2017-11-13 17.3 9.7 12.0 0.0 92.9 9.2
2017-11-14 17.7 5.9 12.2 0.0 67.3 9.2
2017-11-15 19.0 5.4 11.6 0.0 23.8 8.2
2017-11-16 19.8 3.6 12.8 0.0 23.8 9.1
2017-11-17 22.2 4.3 14.0 0.0 15.8 8.9
2017-11-18 21.6 6.2 14.4 0.0 29.9 9.0