Aquestes dades han estat validades per personal d'AEMET i de l'Observatori de l'Ebre

 

Resum Setembre / 2017
Temp. Max. (ºC) Temp. Min. (ºC) Temp. Max. Mitja (ºC) Temp. Min. Mitja (ºC) Precip. acumulada (l/m2)
34.5 (2017-09-11)
11.8 (2017-09-15)
29.6 17.5 7.4
 
Registres de Setembre / 2017
Data Tmax (ºC) Tmin (ºC) T18h (ºC) Precipit. (l/m2) Màx. vent (Km/h) Hores sol
2017-09-01 30.1 18.4 25.8 0.0 50.8 10.2
2017-09-02 30.2 17.9 26.6 0.0 62.3 11.9
2017-09-03 30.1 15.0 26.2 0.2 22.7 6.4
2017-09-04 29.8 20.4 25.0 0.0 35.6 6.7
2017-09-05 33.1 19.8 27.6 0.0 29.9 10.9
2017-09-06 34.0 20.5 27.4 0.0 50.0 10.4
2017-09-07 32.5 19.8 23.8 0.0 54.4 11.0
2017-09-08 32.5 19.1 25.0 0.0 32.4 10.7
2017-09-09 25.4 17.6 20.8 2.0 54.7 1.4
2017-09-10 26.7 16.7 23.4 0.0 71.6 11.5
2017-09-11 34.5 21.7 29.6 0.0 59.4 11.6
2017-09-12 29.2 18.0 25.2 0.0 59.0 5.5
2017-09-13 32.4 15.5 25.0 0.0 37.4 11.4
2017-09-14 32.9 20.2 25.6 0.0 52.2 10.2
2017-09-15 21.1 11.8 12.8 5.2 33.5 0.1
2017-09-16 24.9 13.8 19.4 0.0 47.5 11.0
2017-09-17 27.0 12.9 21.2 Ip. 27.7 7.2
2017-09-18 28.3 16.2 24.0 0.0 44.3 9.4
2017-09-19 28.2 18.2 23.2 0.0 51.8 10.8
2017-09-20 29.1 15.6 21.2 0.0 29.5 11.0